NL | FR

De Beukelaer

Onderhoud

Service en onderhoudscontracten

Door de mobiliteit van onze service technici kunnen kleine reparaties op locatie, en dus snel, uitgevoerd worden. Grotere reparaties worden in ons service centrum uitgevoerd.

Bruikleenscopen
Indien een Pentax-endoscoop ter reparatie wordt aangeboden, dan ontvangt de afdeling van ons, indien voorradig, een bruikleenscoop ter overbrugging van de duur van de reparatie. Hieraan zijn in principe geen kosten verbonden.

Preventief onderhoudscontract
Bij normaal gebruik van Pentax endoscopen is twee maal per jaar preventief onderhoud aan te bevelen, voor de processor annex lichtbron is éénmaal per jaar voldoende.

Tijdens de garantieperiode zullen de eerste preventieve onderhoudsbeurten kosteloos door Pentax worden uitgevoerd (na 3 maanden en na 9 maanden).
Geadviseerd wordt om na de tweede onderhoudsbeurt een preventief onderhoudscontract af te sluiten.

Kernpunten:

-  2 maal per jaar controle / onderhoud van de op de overeenkomst gespecificeerde apparaten.
- Reparaties vallen buiten deze onderhoudsovereenkomst.
- Reparaties op basis van nacalculatie.
- Naleving volgens algemene onderhoudsvoorwaarden.

Aard van de werkzaamheden:

- Lektest
- Beoordeling van de uitwendige staat van de endoscoop.
- Visuele controle van de beeldbundel (alleen bij fiberscopen).
- Visuele beoordeling van de lichtbundel(s).
- Controle, reiniging en test waterkanaal en nozzle.
- Controle, reiniging en test luchtkanaal en nozzle.
- Controle, reiniging en test biopsiekanaal.
- Controle, reiniging en test “waterjet” kanaal
- Controle water / lucht en afzuigventielen met accent op de “O”-ringen.
- Functiecontrole angulatie en indien nodig afstellen.
- Functiecontrole fixeerstand bedieningsknoppen en indien nodig afstellen.
- Reiniging en controle optiek en lensjes.

De Beukelaer NV
Boomsesteenweg 77
B-2630 Aartselaar
Belgique

T +32 (0)3 870 55 55
F +32 (0)3 870 55 59
medical@debeukelaer.be